Directament des de Londres, la Gemma Reid deleitarà els petits entre 2 i 6 anys amb el contaconte “Dear zoo” i amb una manualitat relacionada.
El preu de la sessió és de 4 euros.