Directament des de Londres, la Gemma Reid deleitarà els petits entre 0 i 5 anys amb el contaconte “Bringing down the moon” i amb una manualitat relacionada.
El preu de la sessió és de 4 euros.