R

Res
no és
com era.
Jo tampoc.
La vida és un joc
i el temps que passa,
com la roba de gasa,
em fa invisible i badoc.

Francesc Macià i Barrado

Aviat serà tard